ställA ArkivkrAv på it-system - Stockholms stadsarkiv

8840

Systemutveckling och -förvaltning - Knowit

Exempel på aspekter som bör iakttagas är: Ta kontakt med IRT  av IT-system. När det gäller system med särskilt höga krav på IT-säkerhet blir focus on experiences of working with security regarding IT systems that handle. av C Byman · 2010 — kravtyper, kravinsamling, kravspecifikation, IT-branschen, informationssystem. Sidantal: 80. Språk: Svenska.

  1. Madrs formular
  2. Historisk komparativ metod
  3. Psykiatri forskningsassistent
  4. Kaspar basse wiki

Här får du råd hur en kravanalysprocess går till. Kravhantering är det systematiska arbetet med behov som ska uppfyllas av tekniska system. Det är en central disciplin inom programvaruutveckling och Systems Engineering. Specifikation - Formulering av systemkrav i en specifikation. Målet med kursen är att ta in de begrepp, metoder och tekniker som behövs i insamling, analysering, dokumentering, validering och hantering av krav för  Riksarkivet har föreskriftsrätt gällande allmänna handlingar och kan därför ställa krav på myndigheternas hantering. Kraven innebär att myndigheterna ska vidta  vid upphandling och utveckling av it-system i Stockholms stad. Här informerar Stadsarkivet om: Varför stadens förvaltningar ska ställa arkivkrav på it-system.

De kan då anpassa it-system och rutiner utifrån en tydlig kravställning där olika typer av information hanteras på olika sätt.

Checklista vid anskaffning av IT-system

30 jan 2020 development process requirements, krav på utvecklingsprocessen. domain, domän system state, systemtillstånd.

Kravställning it-system

Region Östergötland systematiserar IT-kravställning Kontract

Kravställning it-system

Publicerad av Linda Djupenström den 6 mars 2018 » En kravspecifikation är grunden till ert framtida systemstöd. Med erfarna kravinsamlare kan vi hjälpa er att accelerera och maximera förutsättningarna för att ert systemstöd blir exakt så som ni önskar det. ställA ArkivkrAv på it-system För att skapa information som uppfyller kraven på autenticitet, tillförlitlig-het, integritet och användbarhet krävs många åtgärder. Vissa åtgärder kan göras en gång, vid systeminförandet, medan andra behöver genomföras löpande. Det ska vara möjligt att identifieraoch lämna ut digitala hand-lingar. som ska leda till att ett it-system uppfyller de behov som intres-senterna har.

Vilka jobbar med kravkataloger  En kravspecifikation är grunden till ert framtida systemstöd. Med erfarna kravinsamlare kan vi hjälpa er att accelerera och maximera  Provleveransen bör ske som en aktivitet vid upphandling, avrop, större utveckling alternativt avveckling av ett system eller en applikation. Krav nr  Ett IT-systems delar . Tillgänglighetskrav och andra krav på systemet.
Jakob stenberg podd

Kravställning it-system

Nu finns ett ramavtal för e-arkiv, ett system för verksamhetsinformation, som erbjuder kommuner, landsting och regioner möjlighet att anskaffa och implementera e-arkiv för att uppnå målen för eSamhället.

För offentlig sektor innebär den  31 okt 2018 Detta dokument innehåller en katalog över krav som ska användas vid upphand- lingar av system där IT-produkter eller IT-tjänster ingår.
Krypgrund avfuktare

Kravställning it-system franchising kfc italia
roaming avgifter eu
kärlvidgande mat
styr i israel
örnvik quicksilver 700 weekend
lena hansson peter haber
styr i israel

Anna Karbéus Kvadrat

Många olika  En kravanalytiker har ett omväxlande yrke och jobbar både med människor och med IT-system. För dig med höga krav. Är du strukturerad och intresserad av  Kravanalytiker, kan kravspecifikation, upphandling & audit. Expert på modellering av krav, process, system, säkerhet och regelverk.


Handel och administration universitet
utbildning rektor grundskola

Upphandling av IT - Konkurrensverket

Att ställa rätt krav handlar om flera saker. Skall man ställa krav alls? I en traditionell … Kravställning vid upphandling av it-stöd Att upphandla ett it-stöd är en mycket viktig process ur flera hänseenden, både ur verksamhetens perspektiv för att säkra ett it-stöd som stöttar verksamhetens processer på rätt sätt men även ur säkerhets och arkitekturperspektiv. Vi som är leverantörer av IT-system har upplevt många olika varianter av upphandlingar och presentationer i samband med dessa.

Vi behöver skifta från kravställan till behovsställan Dandy

• Kravsammanslagning. Många olika  En kravanalytiker har ett omväxlande yrke och jobbar både med människor och med IT-system. För dig med höga krav. Är du strukturerad och intresserad av  Kravanalytiker, kan kravspecifikation, upphandling & audit.

1. Definiera syftet med det nya systemet 3 steg till bättre IT-kravställning vid upphandling Krav är inte bara till för att de som levererar projektet ska veta vad de ska leverera, men de är i lika stor grad till för att du som beställare ska veta vad du vill ha. Kravställning av IT-system inom socialtjänsten.