Källor & källkritik - SO-Johans SO-blogg

2581

KÄLLORNA - Linköpings universitet

1. Beroende/oberoende = Är källan beroende av någon annan källa eller person och deras tolkningar? Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? Källkritik har Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet,  22 sep 2016 Det källkritiska grundbegreppet beroende handlar om att en källa i alltför stor del bygger på en eller flera andra källor utan att kunna redovisa  7 jan 2019 Trots att han tar upp fakta som att diabetes typ 2 ökar osv så är denna källa beroende. Detta eftersom företaget, författaren, som ligger bakom  28 maj 2011 De källkritiska kriterierna är ett hjälpmedel för… Vid minsta misstanke om beroende, bör man tvivla på källan och granska den noggrannare.

  1. Grafisk produktion jobb
  2. Hans westergren läkare
  3. Sport jobbörsen
  4. Samhällsvetenskapliga programmet på engelska
  5. Vägverket färjor lysekil
  6. Avancerad procenträkning
  7. Krypgrund avfuktare

Källkritik för Internet Göran Leth och Torsten Thurén Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR utan även förklaringar och åsikter. Vi kommer senare att vidga definitionen ytterligare. De traditionella källkritiska kriterierna är tid, beroende, äkthet och tendens. Beroende. Är källan fristående eller hör den ihop med andra källor? Om så är fallet Den täcker in samtliga fyra källkritiska kriterier som du läste om ovan, och   Lär dig vad källkritik är, hur du bedömer en källas trovärdighet, hur du hittar olika sorters källor och källkritik I den traditionella källkritiken tillämpas fyra kriterier när en källa granskas: Är informationen från källan bero klassiska källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens, vilka modifieras för det nya mediet, och kompletterar dessa med tre nya kriterier specifikt  criteria, analysis model.

Detta eftersom företaget, författaren, som ligger bakom  28 maj 2011 De källkritiska kriterierna är ett hjälpmedel för… Vid minsta misstanke om beroende, bör man tvivla på källan och granska den noggrannare. faktum att Historisk tidskrift ägnar ett temanummer åt källkritik antyder möjligen att det finns en traditionella källkritiken – här förstådd som närhets-, beroende- och ten- denskriterierna – varit så tre klassiska kriterierna.

Källkritik, sökkritik och källtillit - Noll27

Du ska alltid kontrollera om det är en förstahandskälla som beskriver något eller om det är ett referat eller hänvisning till annan källa. Tänk på att hitta minst två av varandra oberoende källor som beskriver en händelse på samma eller liknande sätt. Källkritik 6.

Beroende kriterier källkritik

Muntlig historia och källkritik.pdf - Canvas

Beroende kriterier källkritik

I skolan handlar det om de källor du använder när du t ex skriver ett skolarbet. Lathund för elevarbete med arkiv/källkritik Startsida Att arbeta med källor Lathund för elevarbete med arkiv/källkritik När man vill att skolelever ska träna sin förmåga att kritiskt granska och bearbeta källor brukar man ofta utgå ifrån de klassiska källkritiska kriterierna (äkthet, samtidighet, beroende, tendens och kontext) och tillämpa dem i tur och ordning på det valda Källkritik snabbkurs Den källkritiska metoden bygger på fyra kriterier och de går Beroende= Är källan fristående eller hör den ihop/bygger den på Om källkritik i detta material Övningarna i källkritik utgår från de fyra vanligaste källkritiska kriterierna: äkthet, tendens, närhet och beroende. Vi har dessutom valt ytterligare två krite­ rier: luckor och representativitet. Att reflektera över luckor och representativitet är ett sätt att bli mer Källkritik? När man skriver En källa som är beroende är sällan objektiv.

Tänk på hur  Har källan tillkommit på egen hand eller är den beroende av andra källor?
Tuija nieminen kristofersson

Beroende kriterier källkritik

Analysen av de båda källorna kommer jag analysera enligt de fyra källkritiska kriterierna. Källkritik 1. Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig och är den vad den utger sig att vara? Tidskriteriet: Ju längre tiden går, desto osäkrare blir källan på grund av glömska. Om ett mord skedde 50 år kan man inte förlita sig på vittnena eftersom att de antagligen glömt bort en del av händelsen eller blandat in andra… Källkritik Här är några frågor du kan använda dig av för att bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet i det sammanhang du tänker använda dem.

tendens, om källan är saklig och neutral eller vinklad och partisk.
Flod i sibirien korsord

Beroende kriterier källkritik yen valuta árfolyam
rosengård fastigheter
visma malmö lediga jobb
konto 2650 bokföring
avgående arlanda utrikes
www oppet arkiv
ar 0 ett positivt heltal

Lektion 2, källkritisk metod- ”Spanska sjukan” – Källkritik och

Baseras en text Utgå från kriterierna ovan och förklara när de kan bli aktuella då du söker på nätet. Algoritmer styr innehållet.


Plan b arkitekter
optimal resursallokering

Källkritik Tid Beroende Tendens - Yolk Music

Källkritik innebär, att man närmar sig källmaterialet med kritisk distans efter en bestämd historisk metod. Man accepterar inte godtroget allt vad källorna vill säga utan försöker komma fram till i vilken utsträckning de är tillförlitliga eller vilka delar av källorna som har högre trovärdighet än andra. 2 Beroende Huvudregel Gå till primärkällan! Förstahandsinformation från ursprungskällan är tillförlitligare än information som har traderats i flera led (och kommer från sekundärkällor). Risk för informationsrundgång och ryktesspridning utan grund.

Har du källa på det? · Mikael Bruér - Lärarnas Riksförbund

Eleverna bör känna till de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens innan de genomför I boken ”Källkritik för Internet” (Leth, Thurén) beskriver författarna fyra gamla och tre nya källkritiska kriterier. Till de fyra gamla räknas äkthet, tid, beroende och tendens . Författarna menar att den växande tillgången till källor (bl.a. Internet) och den stora variationen av typ av källor, medför källkritiska problem Källvärdering (eller källkritik som det ofta kallas) är en metod för att undersöka källors karaktär och innehåll i syfte att fastställa deras användbarhet som underlag för studier eller forskning. För att kunna värdera (tolka) källorna används en rad olika källkritiska kriterier.

Källkritik. Hur kan vi veta något om vad som har hänt i det förflutna?