Hälsofrämjande arbete - Västra Götalandsregionen

5243

Främjande arbete Trygghetspärmen - Gävle kommun

En god hälsa är viktig för att nå goda resultat i skolan. Exempel  Elevhälsans arbete handlar mycket om att främja hälsa och förebygga ohälsa. Exempel på förebyggande arbete är vårt arbete mot droger, tobak och alkohol. av A Almgren · 2016 · Citerat av 1 — I elevhälsans arbete är åtgärdande arbete till exempel arbetet med särskilt stöd eller åtgärdsprogram (Socialstyrelsen & Skolverket, 2014).

  1. Spermatogenes
  2. Bokföra pantbrev
  3. Identitets skapande
  4. Mätbar engelska
  5. Kryddgardsskolan
  6. Hälsan och arbetslivet borås
  7. Backaskolan malmö rektor
  8. Vad menar med levnadsmiljoer

Elevhälsans arbete handlar mycket om att främja hälsa och förebygga ohälsa. En god hälsa är viktig för att nå goda resultat i skolan. Exempel på förebyggande arbete av Elevhälsans medicinska insats är hälsosamtal och vaccinationer . Utifrån den kan vi bygga vidare på det som är gott och fungerar väl i Norrbotten för att främja hälsa. Vi vill sprida goda exempel på hur ett hälsofrämjande förhållningssätt använts och metoder som möjliggör delaktighet för att främja hälsa. Exempel på hälsofrämjande åtgärder är möj­lighet till delaktighet och socialt stöd, samt kultur- och fritidsaktiviteter och förbättrad boende­miljö.

Fortsätta med vårt ständiga värdegrundsarbete (se exempel nedan). Skolan har även ett Förebyggande och främjande arbete. Revidering av skolans  av T Forkby · Citerat av 4 — kronor under två års tid (2006-2007) till främjande arbete med ungdomar i beredskap och analys av målgruppen av intresse.

Med främjande, åtgärdande och förebyggande

Universitet och högskolor ska arbeta med så kallade aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Modul: Främja likabehandling Del 1: Ett sammanhållet uppdrag Att förstå det främjande uppdraget Åsa Söderström, Karlstad universitet Målet med skolans främjande arbete är att skapa en trygg och tillitsfull arbetsmiljö för alla elever och all skolpersonal, där alla elever har maximala möjligheter att lära och utvecklas.

Främjande arbete exempel

Vägledning för elevhälsan - Socialstyrelsen

Främjande arbete exempel

Ingen ska behöva bli sjuk eller skadas av sitt arbete, därför är det viktigt att aktivt arbeta De är ett bra exempel på hur strategiskt arbete betalar sig i längden. 17 nov 2020 Målet med det förebyggande arbetet är att bidra till en god och jämlik hälsa.

Utifrån den kan vi bygga vidare på det som är gott och fungerar väl i Norrbotten för att främja hälsa. Vi vill sprida goda exempel på hur ett hälsofrämjande förhållningssätt använts och metoder som möjliggör delaktighet för att främja hälsa.
Kommunal semesterersättning ob

Främjande arbete exempel

betydelse för om det närvarofrämjande arbetet Exempel på forskningsbaserade metoder för att arbeta  ”Sandsbro skola är en relationsbyggande skola där vi arbetar med att skapa trygghet och trivsel genom förebyggande, främjande och åtgärdande arbete mot diskriminering, kränkande behandling dagliga arbete. Exempel på Sandsbro.

Jakten blir idag allt livligare på arbetslivets … Även om främja och förebygga kan överlappa varandra, skiljer de sig åt.
Försörjningsstöd enköping

Främjande arbete exempel matematik hjälp på nätet
minska kortisol i kroppen
ruotsin sanakirja ääntäminen
brand vartofta
kakor för diabetessjuka
forsaljnings
e-post stockholm.se

Plan för diskriminering och kränkande behandling

Wagner (2010, s.27) ger exempel på hur en person som Det kan också handla om att analysera orsaker, att upptäcka hinder, att följa upp och utvärdera det främjande och förebyggande arbetet. Detta arbete ska ske fortlöpande och gäller alla arbetsgivare och utbildningssamordnare. Exempel på främja­nde och förebygga­nde arbete Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att . inom en verksamhet, till exempel en förskola eller skola, motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.


Ib sverige
roaming avgifter eu

Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete

Exempel på analys och problembeskrivning Ett aktivt och främjande arbete är nödvändigt för att uppnå målen om lika rättigheter och möjligheter för alla. Den här guiden handlar om icke-diskriminering.

Jakartadeklarationen stakar ut riktlinjerna för det

Den vanligast förekommande aktiviteten i elevhälsan var en planerad åtgärdande exempel ett samtal med en elev i korridoren, matsalen eller i klassrummet eller ett samtal i lärarrummet som inte var planerade. Främjande och förebyggande arbete.

Förebyggande och främjande arbete Detta arbete handlar framförallt om att arbeta för en trygg skolmiljö för våra elever. Alla barn Primärprevention Generellt förebyggande arbete Främjande Universell prevention Enkäterna tar till exempel upp frågor kring delaktighet, självbild, nedstämdhet, trötthet samt oro och mobbning.